Net Worth of Presidency University, Kolkata alumni